Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Aktuality

Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

23.10.2020 Na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru profesora Jána Brezu, Vám dávame do pozornosti petíciu s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku". Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom. Prosíme o Vaše aktívne zapojenie sa pre spoločnú vec. V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu OPK. Ďakujem veľmi pekne za nás všetkých. Juraj Halahija

img_20200927_113733.jpg

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

28.09.2020 Dňa 27.9.2020 sa v poľovnom revíru Grúň - Východná uskutočnili Farbiaske skúšky malých plemien. Hlavným rozhodcom bol ústredím SPK delegovaný František Homola z OPK Ružomberok a za rozhodcu Ľubomír Chovan z OPK Liptovský Mikuláš. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho obstáli 5. 3 v I. cene a 2 v II. cene. Všetkým účastníkom ďakujeme.

img_20200901_163608.jpg

Cena Liptova 2020

02.09.2020 Dňa 1.9.2020 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove uskutočnil už 15. ročník verejného streleckého preteku o Cenu Liptova v disciplíne B75 + finále pre najlepších 6 strelcov v kategóriách veteráni a seniori. Svojou účasťou nás poctili strelci z celého Slovenska od Pezinka až po Sninu. Aj napriek nepriaznivým predpovediam nám počasie prialo... Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na stretnutie o rok.

img_20200822_082350.jpg

Brlohárske skúšky

24.08.2020 Dňa 22.8.2020 sa na umelom brlohu vo Važci uskutočnili skúšky v brlohárení. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho jeden neobstál, 3 skončili v I. cene a 1 v II. cene. Hlavným rozhodcom bol p. František Homola z OPK Ružomberok. Za technické zabezpečenie ďakujeme Šeďovcom z Važca. Najbližšia kynologická akcia bubú farbiarske skúšky malých plemen dňa 27.9. 2020 vo Východnej.

Deň Svätého Huberta v múzeum Liptovskej dediny v Pribyline - zrušený!!!

19.08.2020 Z dôvodu nariadenia Vlády SR a odporúčaní hlavného hygienika SR sa Deň Svätého Huberta v Pribyline dňa 20.9.2020 definitívne ruší. Zdravie našich členov a ich rodín, je pre nás na prvom mieste a v žiadnom prípade s ním nechceme hazardovať. Ocenením členom SPZ OkO v Liptovskom Mikuláší za rok 2020 budú vyznamenania údeľované v mesiaci november v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme za porozumenie...

img_20190929_084607.jpg

Kynologické akcie v roku 2020

13.07.2020 Aj v tomto roku budeme organizovať skúšky psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Z dôvodu šírenia COVID - 19 sme zrušili plánovanú poradu kynologických referentov a propozície schválili v rámci Predstavenstva OPK. Všetky doplňujúce informácie mám radi poskytneme telefonicky prípadne mailom... Trening na BL sa bude konať každý piatok od 17:00 hod. na umelom brlohu vo Važci po predchádzajúcej dohode s p. Šeďom. Tréning v diviačej zvernici Pod Závozom v Žiarskej doline sa bude konať každú nedeľu od 13:00 hod. od 16.8. po predchádzajúcej dohode s p. Turoňom. Všetky ďaľšie informácie sú uvedené v propozíciách.

202007090958221000.jpg

Významný úspech OPK Liptovský Mikuláš

09.07.2020 Dňa 27.6.2020 sme ako OPK Liptovský Mikuláš dostali na Smene SPK v Nitre z rúk prezidenta Ing. Tibora Lebockého, PhD. finančnú odmenu vo výške 2000,-€. Z celkého počtu 72 OPK na Slovensku sme dosiahli najvyšší počet bodov.

jun_mesiac_polovnictva.jpg

Jún mesiac poľovníctva

10.06.2020 Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody Rodí sa nový život a tak, ako sme už mnohokrát spomínali, zver potrebuje v tomto období pokoj – rovnako ako ľudské mamičky s dietkami. Ten pokoj zvieracích mamičiek a mláďat však narúšajú ľudia, ktorí bez znalosti či pocitu empatie voči tomuto obdobiu zveri vbehnú do lesa na hlučný piknik, bicykel, či vyvenčiť svojho domáceho miláčika. Preto prosím nezabúdajte, že zver tu žije spolu s nami – to ona je v prírode doma. Správajme sa tak ako na návšteve, nerobme hluk, nepúšťajme v lese či na lúke svojho psíka na voľno. Správajme sa k prírode s rešpektom. ĎAKUJEME

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš v roku 2020

15.05.2020 Dňa 24.5.2020 sa na strelnici v Dovalove uskutočnia povinné streľby členov OPK L. Mikuláš.

Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená

21.03.2020 Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená. Z neverejnej hodnotiacej časti sa nám podarilo spracovať katalóg trofejovej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020. V priebehu budúceho týždňa ho dávame do tlače. Len podotýkam, že predaj bude možný len prostredníctvom užívateľov PR na základe ich predchádzajúcich objednávok. O dátume a mieste vydania katalógov Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. JH