Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Náhradný termín KS a skúšky kandidátov zo strelectva 26.6.2022