Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

júl 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Poľovné lístky a vydávanie poľovných lístkov

Poľovný lístok je verejná listina, osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené zákonom č.274/2009 Z.z.. Poľovný lístok vydáva, jeho platnosť predlžuje a odníma obvodná poľovnícka komora, v pôsobnosti ktorej má žiadateľ trvalý pobyt.

Potrebné dokumenty pre vydanie - predĺženie PL

 1. vypísanú a podpísanú žiadosť,
 2. 2x Foto 3x3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
 3. vypísať oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
 4. vypísať súhlas dotknutej osoby
 5. občiansky preukaz
 6. uhradit poplatok za vydanie PL IBAN SK0211000000002924835648  vydanie 5 ročného PL 40,-€, predĺženie 5 ročného PL 20,-€
 7. uhradiť členské (vrátane poistného) do SPZ, OkO Liptovský Mikuláš IBAN SK6411110000006605662004 (napr. 115,-€ za členské do SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši na 5 rokov)
 8. Ako variabilný symbol pri elektronických platbách zadávajte prosím Váš dátum narodenia a nezabudnite zadat Vaśe meno a priezvisko ako správu pre príjemcu
 9. Kancelária OPK v Liptovksom Mikuláši Vám vždy pred skončením platnosti PL (vždy 31.12.) najneskôr 60 dní predtým zašle upozornenie, že sa Vám končí platnosť PL
 10. Ak ide o nového poľovníka treba vypísať a predložiť prihlášku za člena SPZ
   

Skenuj pre platbu členského príspevku do SPZ OkO LM na 5 rokov

v sume 115 €

Skenuj pre platbu do OPK LM  predĺženie PL na 5 rokov

v sume 20 €

Skenuj pre platbu do OPK LM       vydanie PL na 5 rokov

v sume 40 €

 

júl 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31