Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dozorná rada

Dozorná rada SPZ OkO


1. DR OkO/RgO SPZ je kontrolný a disciplinárny orgán OkO/RgO SPZ. DR OkO/RgO SPZ zvolí na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvoláva jej predseda, dvoch podpredsedov a rozdelí členov podľa ich odbornosti na skupinu pre kontrolnú činnosť a disciplinárny senát; predseda môže osobne riadiť kontrolnú činnosť alebo disciplinárny senát.
2. DR OkO/RgO SPZ vo svojej činnosti
a) sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, a kontroluje plnenie uznesení orgánov SPZ,
b) preveruje finančné hospodárenie a činnosť OkO/RgO SPZ a jej orgánov a organizačných zložiek a za týmto účelom vykonáva revíziu hospodárenia,
c) správu o výsledkoch kontrolnej a disciplinárnej činnosti podáva rade OkO/RgO SPZ a snemu OkO/RgO SPZ,
d) vo svojej činnosti sa riadi všeobecne záväznými predpismi, internými predpismi, plánom činnosti a metodickými pokynmi DR SPZ.
3. Disciplinárny senát DR OkO/RgO SPZ je povinný na základe podnetu alebo vlastného zistenia bezodkladne začať disciplinárne konanie proti členovi SPZ, ktorý v obvode jeho pôsobnosti porušil interné predpisy, organizačnú disciplínu, narušujú medziľudské vzťahy alebo koná proti záujmom SPZ, ak od skutku neuplynuli tri roky. Ak sa skutok týka člena orgánu OkO/RgO SPZ alebo orgánov SPZ je povinný odstúpiť spis príslušnému disciplinárnemu senátu DR SPZ.

Členovia dozornej rady SPZ OkO Liptovský Mikuláš pre volebné obdobie 2017 - 2022

  • Ing. Zdenko Profant – predseda
  • Ing. Marián Lehotský – člen
  • Peter Matejbus – člen
máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31