Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Predstavenstvo

​Predstavenstvo OkO SPZ


1. Predstavenstvo OkO/RgO SPZ v období medzi zasadnutiami rady OkO/RgO SPZ
a) obstaráva všetky záležitosti OkO/RgO SPZ a spravuje jej majetok,
b) pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a polročne sleduje jeho plnenie,
c) rozpracúva a zabezpečuje plnenie uznesení rady OkO/RgO SPZ a podáva jej o svojej činnosti správu,
d) prijíma členov na základe písomnej žiadosti a navrhuje udeliť čestné členstvo v SPZ,
e) na základe poverenia SPK môže organizovať vo svojom obvode teoretickú a praktickú prípravu pre skúšky z poľovníctva a organizačne zabezpečiť vykonanie skúšok,
f) rozhoduje o uzatváraní a rozväzovaní pracovného pomeru s platenými pracovníkmi OkO/RgO SPZ,
2. V naliehavých prípadoch, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti predstavenstva OkO/RgO SPZ rozhodnúť predseda spolu s tajomníkom alebo členom predstavenstva OkO/RgO SPZ. Takéto rozhodnutie podlieha schváleniu najbližšej schôdze predstavenstva OkO/RgO SPZ, inak stráca platnosť a účinnosť.
 

Členovia predstavenstva SPZ OkO Liptovský Mikuláš pre volebné obdobie 2017 - 2022

  • Ing. Tibor Kabzan
  • Ing. Juraj Halahija
  • Daniel Šeďo
  • RNDr. Jozef Škorupa
  • Ing. Zdenko Profant
  • Ing. Ján Vrbenský
máj 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31