Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Skúška zo strelectva 21.6.2020

22.06.2020

Dňa 21.6.2020 sa na strelnici v Dovalove konala skúška zo strelectva. Uchádzači pri nej museli preukázať teoretické vedomosti z konštrukcie poľovníckych zbraní, zásad bezpečného zaobchádzania so strelnou zbraňou a poskytovania prvej pomoci pri úraze. Praktickú zručnosť preukazovali na malorážkovom a brokovom strelišti, kde museli dosiahnuť limit 3/10 brokových terčov a 40/100 bodov pri malozážkovej streľbe. Ústredie SPK delegovalo za hlavného streleckého inštruktora p. Vladimíra Kabzana, za skúšajúceho lekára MUDr. Dušana Balla. Brokový a guľový výcvik mali na starosti Ľubomír Uličný a Ing. Milan Horvát. Celkove sa výcviku a skúke pobrobilo a aj vyhovelo 15 uchádzačov. Jediné čo nám v tento víkend neprialo bolo počasie :)