Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Menu

júl 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pozvánka pre nezaradených členov OPK Liptovský Mikuláš (bez príslušnosti k užívateľovi PR)

V zmysle pokynov zaslaných kanceláriou SPK v Bratislave pozývame nezaradených členov OPK Liptovský Mikuláš na stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 7.8.2024 o 13:00 hod. v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši

img_20240623_090206.jpg

Výcvik kandidátov zo strelectva 2024

V nedeľu dňa 23.6.2024 sa konal náhradný termín kontrolnej streľby a výcvik kandidátov zo strelectva. Ústredie SPK delegovalo ako hlavného streleckého inštruktora p. Vladimíra Kabzana. Strelecký výcvik s malorážkou mal pod záštitou Ing. Milan Horvát, brokový výcvik p. Ľubomír Uličný. Zdravotnú prípravu skúšal Mudr. Bušan Ballo. Celkom sa skúšky a výcviku podrobilo spolu 22 uchádzačov o prvý poľovný lístok. Skúšku úspešne zvládli všetci.

kmppp_2024_mk (105).jpg

Celoslovenská súťaž KMPPP 2024 Liptovský Hrádok

V dňoch 21. a 22.6.2024 sa na Strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku (SOŠLaD) konal už v poradí 48. ročník celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Putovný pohár prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu. Organizátormi podujatia boli Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora Bratislava, SOŠLaD v Liptovskom Hrádku, Okresná organizácia slovenského poľovníckeho zväzu a obvodná poľovnícka komora v Liptovskom Mikuláši a Liptovské múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Samotná súťaž začala už v piatok zaprezentovaním účastníkov na lesníckej škole. Po večeri prebehla porada vedúcich krúžkov z hlavným rozhodcom. Pre deti bola pripravená prezentácia v podaní Tomáša Kučeru z KuUl, ktorá nemala pre veľký záujem konca. Ani upršané počasie v sobotu neovplyvnilo plynulý priebeh celej súťaže a výkony súťažiacich. Deti počas súťaže preukázali nielen svoje teoretické vedomosti v teste z poľovníctva a ochrany prírody, v poznávaní stôp, rastlín a drevín, psov, živočíchov, trofejí, zbraní, zvukov, poľovníckych zariadení, ale aj praktické zručnosti v určovaní azimutu, v chôdzi na chodúľoch a v streľbe zo vzduchovky. Po absolvovaní disciplín pred vyhlásením výsledkov sa deti presunuli autobusom do Liptovské múzea, kde im Ing. Ľubica Richterová sprístupnila Expozíciu poľovníctva a rybárstva v Liptove v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Na podujatí súťažilo 45 detí v 15 družstvách, v dvoch kategóriách A a B. O kvalitnej príprave detí zo strany vedúcich krúžkov svedčia ich vyrovnané výkony. V kategórií A mladší žiaci zvíťazila Ella Jamnická (RgO SPZ Novohrad Lučenec). Druhé a tretie miesto obsadil Jack Oláh a Tomáš Mészaros (obaja OkO SPZ Šala). Vyrovnanejšia bola kategória B starší žiaci, kde mali o druhé miesto rozstrel až traja súťažiaci. Na 1. mieste sa umiestil Adam Hájek (RgO Senica), na druhom Andrej Drugda (RgO Novohrad Lučenec), na treťom Richard Ondrovič (OkO SPZ Malacky) a po rozstrele na nepopulárnom 4. mieste Alžbeta Chochelová (RgO Stredné Považie). V súťaži družstiev obsadila 1. miesto RgO SPZ Novohrad Lučenec v zložení Ella Jamnická, Andrej Drugda, Pavol Šulek, na 2. mieste OkO SPZ Šala v zložení Tomáš Mészaros, Jack Olah, Rastislav Naď a stupne víťazov doplnila RgO Stredné Považie v zložení Radovan Kuklis, Lívia Haradzínová a Alžbeta Chochelová. Na záver by som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým rozhodcom súťaže a najmä skvelému kolektívu ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii celej súťaže Ing. Jurajovi Halahijovi, Ing. Michalovi Ondrejkovovi, Ing. Janke Dunajskej, Ing. Kristíne Dunajskej, Ing. Jaroslavovi Bartkovi, Tomášovi Kučerovi z KuUl, Ing. Ľubici Richterovej z Liptovského múzea a riaditeľovi Strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej v Liptovskom Hrádku Ing. Edmundovi Hatiarovi Dis. Art a jeho kolektívu zamestnancov a v neposlednom rade všetkým štedrým sponzorom. Ing. Pavol Hriadel hlavný rozhodca súťaže a pracovník Liptovského múzea

screenshot_20240426-134802~2.png

Deň detí v základnej škole v Ľubeli 2024

Pri príležitosti dňa detí a júnu mesiaca poľovníctva a ochrany prírody zorganizovali poľovníci v PZ Viackov prednášku pre deti zo základnej školy v Ľubeli. Deti poľovníctvo veľmi zaujalo a preto bude PZ v takýchto aktivitách pokračovať aj v budúcnosti, Pretože práca s mladou generáciou je pre nás veľmi dôležitá a potrebná. A to si ľubeľskí poľovníci veľmi dobre uvedomujú...

img-20240601-wa0010.jpg

Deň detí vo Važci 2024

01.06.2024 V sobotu 1.6.2024 sa v areáli základnej školy vo Važci konal deň detí. Poľovnícke združenie Kriváň sa do akcie zapojilo organizovaním súťaží pre deti a pre všetkcýh účastníkov pripravili chutný poľovnícky guľáš. Aj napierk nepriaznivým predpovediam počasia sa akcia napokon vydarila a účastníkom prialo aj krásne počasie. Za propagáciu poľovníctva aj takouto formou ďakujeme.

img-20240519-wa0041.jpg

Majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš v poľovníckej streľbe

Cez víkend 18.-19.5.2024 sa na strelnici v Dovalove konali majstrovstvá okresu v streľbe z poľovníckych zbraní. V sobotu si prišlo zmerať sily spolu 65 strelcov, ktorí súťažili v malorážkovom štvorboji M400 a v nedeľu súťažili brokoví strelci v disciplínach OS 40 a B 50. Aj keď predpovede počasia nám neboli naklonené, nakoniec sa akcia vydarila a po oba dni sme si užívali krásne slnečné počasie.

img_20240407_110010.jpg

Skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok dňa 7.4.2024

07.04.2024 V nedeľu 7.4.2024 sa v priestoroch SOŠLaD v Liptovskom Hrádku konali skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok. Na skúšku bolo prihlásených celkom 16 uchádzačov, spolu obstálo 16. Ústredie Slovenskej poľovníckej komory delegovalo skúšobnú komisiu z OPK Ružomberok v zložení: RNDr. Ján Zuskin - predseda, Martin Mrva a František Homola, st.

img_20240327_154259.jpg

Porada streleckej komisie a referentov PZ

V stredu 27.3.2024 sa v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši konalo spoločné zasadnutie streleckej komisie a streleckých referentov jednotlivých PZ.

img_20240317_090414.jpg

Chovateľská prehliadka trofejí za poľovnícku sezónu 2023/2024

Dňa 17.3.2024 o 9:00 sa v priestoroch kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku konalo otvorenie chovateľskej prehliadky trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2023/2024. Ide o historický zápis do kroniky poľovníctva v regióne horného Liptova. Celkom bolo predložených 488 trofejí jeleňa lesného. Až 13 trofejí dosiahlo hodnotu zlatej medaile. Po otvorení chovateľskej prehliadky nasledovalo vyhodnotenie úrovne poľovníckeho hospodárenia za účasti samostatného radcu z okresného úradu, pozemkového a lesného odboru v Liptovskom Mikuláši a zástupcov RVPS Liptovský Mikuláš.

img-20240205-wa0002.jpg

Vianočný výstup na Viackov 26.12.2023

05.01.2024 Počas vianočných sviatkov poľovnícke združenie Viackov so sídlom v Ľubeľi v spolupráci s obcou Ľubeľa zorganizovali už tradičný výstup na ikonický vrch Viackov, ktorý sa nachádza v pohorí Nízke Tatry. Ide už o tradičnú akciu, ktorá dobre padne počas vianočných sviatkov. Na akcii sa zúčastnilo 70 ľudí z viacerých kútov Slovenska. Chutným guľášom a vareným vínkom ich na chate privítal predseda Erik Bubniak. Dobrovoľný príspevok účastníkov sa každoročne použije na výsadbu nových stromčekov v danej oblasti. Tešíme sa na stretnutie o rok. Všetci ste srdečne pozvaní....

img_20231105_065057.jpg

Farbiarske skúšky duričov 2023

06.11.2023 Dňa 5.11.2023 sa v poľovnom revíri Grúň - Východná konali farbiarske skúšky duričov. Na skúšky bolo prihlásených spolu 6 psov. Spolu obstálo 6, z toho 1 v II. cene a 5 v I. cene. Rozhodcovký zbor tvorlli: Martin Mrva ako hlavný rozhodca z OPK Ružomberok a Lukáš Dvorský ako rozhodca tiež z OPK Ružomberok. Počasie nám tento krát neprialo. Od rána výdatne pršalo a bolo chladno. Aj napriek týmto nepriaznivým podmienkam sa kynologická akcia vydarila. Išlo o posledné kynologické podujatie v tomto kalendárnom roku. Stretneme sa na budúci rok pri skúškach v brlohárení.

img_20231015_081039.jpg

Predbežné skúšky farbiarov 2023

16.10.2023 Dňa 15.10.2023 sa v poľovníckom združení Grúň - Východná konali predbežné skúšky farbiarov. Celkom sa na skúšky prihlásilo 7 psov. Na skúšky nastúpilo 6. Počas skúšok odstúpili 2, v III. cene skončil 1, v II. cene 2, a v I. cene 1 psík. Za hlavného rozhodu ústredie SPK delegovalo Martina Mrvu z OPK Ružoberok, za rozhodcu Ing. Františka Homolu z OPK Ružomberok a za čakateľa Róberta Fraňa z OPK Babnská Býstrica.

img_20230917_113921.jpg

Nedeľa Svätého Huberta 2023

17.09.2023 Skanzen v Pribyline znovu po roku privítal návštevníkov na poľovníckej nedeli - dni svätého Huberta, ktorý už tradične niekoľko rokov organizuje spolu Žilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum v Ružomberku, OkO SPZ a OPK Liptovský Mikuláš, LESY SR, š.p. organizačná zložka OZ Tatry a Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie v Liptovskom Hrádku. Krásne takpovediac ešte letné počasie prilákalo do skanzenu množstvo návštevníkov. Slávnostný sprievod s jeleňom, sv. Hubertom, Dianou a lovcom spolu s početnou koronou dôstojne odprezentoval ceremoniál slávností. Svojimi príhovormi pozdravili prítomných organizátori podujatia a následne pred ich očami prebiehal tradičný akt pasovania za lovca jelenej zveri. Nechýbalo ani odovzdávanie vyznamenaní zaslúžilým členom SPZ a tento rok pribudlo poďakovanie aj pre členov nad 85 rokov. V sprievodnom programe poľovníckej nedele bola zaradená aj svätohubertská omša, nechýbali ani ukážky a imitácie hlasových prejavov zveri, vystúpenie sokoliarov či hudobné vystúpenie dychovej hudby Lúžňanka. Milovníci poľovníckej kynológie sa mohli pokochať krásou nášho národného plemena slovenský kopov na výstave usporiadanej pod záštitou klubu slovenského kopova. Sprievodné aktivity lesnej pedagogiky či súťaže hod flintou do žita a pílenie dreva na čas prilákali množstvo zvedavých návštevníkov, ktorí sa čo to dozvedeli a niečo nové si aj vyskúšali. Ďakujeme za návštevu a podporu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

ar2a0111.jpg

Cena Liptova 2023

01.09.2023 V piatok 1.9.2023 sa konal VSP o Cenu Liptova. Na pretek bolo prihlásených celkom 32 strelcov z celého Slovenska. Počasie nám prialo, aj dosiahnuté výsledky v oboch kategóriách sú veľmi dobré. V nespolednom rade ďakujeme p. Adamovi Czirákovi za vynikajúce občerstvenie a stravovanie všetkých účastníkov. Za foto ďakujeme p. Lubomirovi Zabystrzanovi z Českej republiky.

img_20230827_084702.jpg

Brlohárske skúšky 2023

27.08.2023 Brlohárske skúšky sa konali na umelom brlohu vo Važci, lokalita Petrovská. Celkom sa na skúšky prihlásilo spolu 10 psov, 10 aj obstálo a skončilo v I. cene, čo je historický zápis do kroník SPZ OkO a OPK v Liptovskom Mikuláši. Za hlavného rozhodcu delegovalo ústredie SPK p. Františka Homolu, st. z OPK Ružomberok a p. Daniela Šeďa z domácej OPK. Prialo nám aj krásne letné augustové počasie. Tešíme sa na stretunie o rok. Ďakujeme

img_20230805_131836.jpg

Oslavy 100. výročia založenia poľovníckeho združenia Kriváň so sídlom vo Važci

07.08.2023 V sobotu 5.8.2023 sa uskutočnili oslavy 100. výročia založenia poľovníckeho združenia so sídlom vo Važci. Toto významné podujatie podctili svojou navštevou Ing. Tibor Lebocký, PhD. - prezident SPZ a SPK, Ing. Alojz Kaššák - viceprezident SPK, Ing. Rudolf Huliak - predseda streleckej komisie SPK a ďalší významní hostia zo Slovenska a Češkej republiky. Predseda PZ Kriváň Ing. Zdenko Profant vo svojom príhovore podotkol spoluprácu poľovníkov vo Važci spolu s inými organizáciami obce a regiónu pri zveľaďovaní prostredia v ktorom žijeme, pracujeme a vychovávame svoje deti. V prejave prezidenta SPK Ing. Lebockého zazneli taktiež slová chvály a konštatovanie, že vrámci slovenska ide o unikát, ktorý nemá obdobu. Bohatý sprievodný program z rána komplikovalo nepriaznivé počasie spojené s búrkovou činnosťou a výdatným dažďom. Nakoniec sa situácia s počasím vylepšila a na hlavy účastníkov tohto podujatia zasvietilo aj slniečko. Vyvrcholením osláv bolo o 15:00 hod. vystúpenie hudobnej skupiny KOLLÁROVCI a bohotá tombola s hlavnou cenou, guľovnicou TIKKA, v kalibri 30-06. Predbežné štatistiky hovoria, že podujatie navštívilo vyše 1300 ľudí, Súčasťou osláv bola aj výstava trofejí ulovených v poľovnom revíri Kriváň a tiež niektroých susedných revírov. Za predstavenstvo OPK môžeme konštatovať, že išlo o vydarené podujatie, ktoré svojou podstatou splnilo odkaz zakladajúcich členov spolku Diana v roku 1923, a to zachovať poľovníctvo ako národné prírodné dedičstvo pre ostatné generácie.

plagát_važec.jpg

Oslavy 100. výročia založenia PZ Kriváň vo Važci

30.06.2023 Milí priatelia poľovníctva. Radi by sme Vás pozvali na oslavy 100. výročia založenia PZ Kriváň vo Važci. Oslavy sa uskutočnia dňa 5.augusta od 12.30 hod. v priestoroch areálu ZŠ Važec a futbalového ihriska. Čaká na Vás oficiálny program osláv v ktorom si chceme pripomenúť históriu a súčasnosť PZ a tiež je pripravený bohatý sprievodný program,ktorého súčasťou bude unikátna výstava najlepších trofejí z Važca a okolia. Na svoje si tiež prídu kulinári pri súťaži vo varení poľovníckeho gulášu a o zábavu sa postará hudobná skupina KOLLÁROVCI. Prídite s nami pod Kriváň osláviť s horno liptovskými poľovníkmi toto významné jubileum. Tešíme sa na Vás.

img_20230625_094131.jpg

Skúška uchádzačov zo strelectva

Dňa 25.6.2023 sa na strelnici konala skúška zo strelectva. Pred samotnou skúškou sa ešte uskutočnil náhradný termín kontrolných strelieb členov OPK Liptovský Mikuláš. Boli to tí, ktroí sa nemohli kontrolnej streľby zäčasniť v riadnom aprílovom termíne a nezúčastnili sa ani okresných mastrovstiev s streľbe v discilplíne M400. Ústredie SPK delegovalo na skúšky za skúšobného komisára p. Vladimíra Kabzana, výcvik z guľových zbraní nam na starosti Ing. Milan Horvát, brokové disciplíny Ľubomír Uličný. Zdravotnú prípravu skúšal MUDr. Dušan Ballo. Na skúšky sa prihlásilo celkom 16 uchádzačov o prvý poľovný lístok, celkom na skúške obstálo 16. Počasie nám prialo, bolo krásne slnečno. Najbližšia strelecká akcia pri ktorej sa streneme bude verejný strelecký pretek Cena Liptova s disciplínou B75 + finále 25 pre najlepších 6 strelcov v každej kategórií.

img_20230606_134752.jpg

Doplnková skúška z poľovníctva

V utorok 6.6.2023 o 13:00 hod. sa konala v priestoroch zasadačky SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši doplnková skúška z poľovníctva. Absolvovaním tejto skúšky získajú uchádzači spôsobilosť na vydanie zbrojného preukazu skupiny D, teda na poľovné účely. Celkom sa na skúšku prihlásilo 11 uchádzačov, spolu vyhovelo 11. Komisia pracovala v zložení: Ing. Tibor Kabzan - predseda, Ing. Vojtech Budvesel - zástupca OR PZ v Liptovskom Mikuláši a Ing. Juraj Halahija ako člen komisie.

img_20230521_132440.jpg

Majstrovstvá okresu v streľbe 2023

V dňoch 20.-21.5.2023 sa na strelnici v Dovalove uskutočnili majstrovstvá okresu Liptovský Mikuláš v streľbe z malorážky M400 a brokových disciplínach B50 a OS 40. Počasie nam počas dvoch dní prialo, v sobotu sme mali v malorážkovom štvorboji rekordnú účasť 70 strelcov. Ako sa darilo jednolivým strelcom si môžete pozrieť vo výsledkoch. V rámci majstrovstiev sme vyhodnotili aj streleckú ligu Liptova, ktorá prebiehala v štyroch samostatných kolách.

img_20220514_090953.jpg

Majstrovstvá okresu v streľbe M400

Link na registračný formulár:

img_20230518_114452.jpg

Protestné zhromaždenie pred budovou NR SR

Vo štvrtok 18.5.2023 sa pred budovou NRSR v Bratislave uskutočnilo protestné zhromaždenie poľovníkov ako následok pripravovanej novely zákona o poľovníctve. Ten mal byť 18.5.2023 o 11:00 hod. parlamentom schválený. Po enormnej snahe sa aj s pomocou naších členov, ktorí sa zhromaždenia zúčastnili zákon neschválil. OPK Liptovský Mikuláš organizovala spoločnú cestu autobusom. Po enormnej snahe sa nám podarilo autobus naplnit za čo chceme naším členom, ktorí si našli čas uprimne poďakovať.

img_20230430_105805.jpg

Skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok

V nedeľu 30.4.2023 sa v priestoroch SOŠLaD v Liptovskom Hrdáku uskutočnili skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok. Na skúšku sa prihlásilo celkom 20 uchádzačov, celkom sa skúšky podrobilo 19 a aj 19 obstálo. Jeden uchádzač sa ospravedlnil a na skúšky sa nedostavil. Tomto cestou ďakujeme skúšobnej komisii OPK Ružomberok v zložení: RNDr. Ján Zuskin, František Homola a Martin Mrva za odborný prístup a korektné posúdenie vedomostí uchádzačov.

img_20230428_155343.jpg

Konferencia OPK a Rada SPZ OkO Liptovský Mikuláš

Dňa 28.4.2023 sa v spoločenskej miestnosti SOŠLaD v Liptovskom Hrádku uskutočnilo spoločné zasadnutie Konferencie OPK a Rady SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši. Po 3 pandemických rokoch sa stretli zástupcovia všetkých užívateľov PR v okrese Liptovský Mikuláš. Na zasadnutí sa okrem iného schvaľovala aj účtovná závierka k 31.12.2022 a finančný plán na rok 2023 za obidve firmy. V plodnej diskusii sa hovorilo hlavne o pripravovanej novele zákona o poľovníctve, ktorá z dielne pánov Pročka, Kučeru a Fecka prešla v NR SR do druhého čítania, ďalej o škodách a zonácií národnych parkov.

img_20230423_072303.jpg

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš

Dňa 23.4.2023 sa na strelnici v Dovalove konali kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš. Podľa rozpisu sa ho od 7:30 hod. zúčastnili PZ Baníkov, PZ Baranec, PZ Čertovica, PZ Svätojánska Dolina, PZ Grúň, Sankt Hubert SK a.s. a od 10:30 hod vybraní nezaradení členovia. Všetkým ďakujeme za zdarný a bezpečný priebeh akcie.

plagát chpt 2022_2023.jpg

Chovateľská prehliadka trofejí 2023

V roku 2023 sa po troch pandemických rokoch uskutoční chovateľská prehliadka trofejí aj so svojou výstavnou časťou pre širokú poľovnícku i laickú verejnosť. Prídte sa pokochať svedomitou prácou hornolitovských poľovníkov.... Všetkým, patrí uznanie a srdečná vďaka. Počas priehliadky si môžte zakúpiť knihu Zlaté trofeje Liptova.

img_20221113_122931.jpg

Farbiarske skúšky duričov (FD) Východná

Dňa 13.11.2022 sa v poľovnom revíri Grúň - Východná konali farbiarske skúšky duričov. Išlo o kynologickú akciu, ktorú sme organizovali po 13 rokoch ako náhradu za skúšky duričov, Tie sme organizovali pravidelne minimálne raz ročne. Z dôvodu mimoriadnej situácie s AMO nám RVPS neumožnila organizovať takého podujatie. Absolvovaním FD získajú psy upotrebiteľnosť na dohľadávku diviačej zveri. Išlo o skúšky s veľkým záujmom našich členov. Spolu sa na skúšky prihlásilo 15 psov, všetci z okresu Liptovský Mikuláš. Vysokým počtom prihlásených psov, ústredie delegovalo až štyroch rozhodcov. Hlavným bol Martin Mrva z OPK Ružomberok. Ďaľšími rozhodcami Ing. František Homola, ml. Lukáš Dvorský a MUDr. Adrián Kališ, PhD. z domácej OPK. Po naozaj náročnej príprave musíme konštatovať, že išlo o mimoriadne úspešnú akciu. Obstalí všeci zúčastnení, a to nasledovne: v prvej cene 8, v druhej 3 a v tretej cene 4. Týmto pádom sa získalo poľovnú upotrebiteľnosť v jeseni roku 2022 spolu 50 psov, čo je historický zápis do kroník SPZ OkO a OPK v Liptovskom Mikuláši. S pozdravom kynologií Zdar sa streneme o rok priatelia.

img_20221030_131104.jpg

Farbiarske skúšky malých plemien 30.10.2022

30.10.2022 Dňa 30.10.2022 sa v poľovnom revíru Grúň - Východná uskutočnili už druhé FSMP v tomto roku. Aj na tento termín sa prihlásilo celkom 9 psíkov čo je maximálny počet na jednu skupinu. Sme radi, že naši členovia majú záujem o poľovnícku kynológiu. O tom, že boli na skúšky velmi dobre pripravení, hovorí fakt, že z 9 psihlásených obstálo v 1. cene 8 a v 2 cene len 1 psík. Hlavným rozhodcom bol Ing. Daniel Olejár z OPK Námestovo a Ľubomír Chovan z domácej OPK.

img_20221016_132424.jpg

Predbežné skúšky farbiarov 2022

17.10.2022 Dňa 16.10.2022 sa v poľovnom revíri Grúň - Východná skutočnili predbežné skúšky farbiarov. Na skúšky bolo prihlásených spolu 9 psov, obstálo 9 psov z toho 6 v 3 cene, 1 v 2 cene a 2 v 1 cene. Psy posudzovali p. Mrva a Homola, ml. z OPK Ružomberok.

img_20220925_080531.jpg

Farbiarske skúšky malých plemien 2022

26.09.2022 Dňa 25.9.2022 sa v poľovnom revíru Grúň - Východná uskutočnili farbiarske skúšky malých plemien (FSMP). Po ročnej prestávke spôsobenej AMO a s tým spojeným zákazom organizovania kynologických akcií nás v tomto roku čakalo 9 účastníkov a to sme ešte nemohli z kapacitných dôvodov vyhovieť všetkým záujemcom. Preto sme sa rozhodli, že na prelome mesiacov október a november zorganizujeme ešte jedny skúšky FSMP. Hlavným rozhodcom bol František Homola z OPK Ružomberok a Ľubomír Chovan z domácej OPK Liptovský Mikuláš. Rozhodcovia skonštatovali, že psíky boli veľmi dobre pripravené, zodpovedne pracovali na pofarbenej stope aj pri ostatných disciplínach. Z 9 prihlásených psov obstálo spolu všetkých 9. Členovia PZ Grúň pripravili pre účastníkov a pomocný personál chutný jelení guľáš. Tešíme sa na stretnutie 16.10. pri predbežných skúškach farbiarov.

nedeľa sv. huberta  – kópia (1).jpg

Nedeľa Svätého Huberta, Pribylina 18.9.2022

07.09.2022 Po dvoch rokoch opät ožíva tradícia osláv Svätého Huberta v múzeum Liptovskej dediny v Pribyline. Prídte všetci, ste srdečne pozvaní, čaká na Vás bohatý sprievodný program. Členovia OPK Liptovský Mikuláš si prosím nezabudnite poľovný lístok - ako podmienka pre zľavnené vstupné pre Vás aj vašu rodinu.

img_20220901_111128.jpg

Cena Liptova 1.9.2022

02.09.2022 Dňa 1.9.2022 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove konal už tradičný VSP o cenu Liptova. Tento rok nás svojou účasťou poctilo celkom 51 strelcov z celého Slovenska od Malaciek až po Humenné. Vyhodnotení boli podľa streleckého poriadku v kategóriách seniori a veteráni. Ženy sme samostatne ako kategóriu nevyhodnotili, pretože boli len dve. Strelci dosiahli veľmi pekné výsledky. Tešíme sa na stretnutie o rok.

Oznam

27.08.2022 Oznamujeme, že dňa 31.8.2022 sa ruší plánovaný strelecký tréning AT z technických príčin. Ďakujeme za porozumenie.

img_20220821_080552.jpg

Skúšky v brlohárení

21.08.2022 Dňa 21.8.2022 sa na umelom brlohu vo Važci uskutočnili skúšky poľovných psov v brlohárení. Celkom bolo prihlásených 9 psov, 9 aj obstálo. 3 v I. cene a 6 v II. cene. Hlavným rozhodcom bol p. František Homola z OPK Ružomberok

Cena Liptova - verejný strelecký pretek

15.08.2022 Dňa 1.9.2022 sa uskutoční verejný strelecký pretek o Cenu Liptova v brokovej disciplíne B50 + finále pre najlepších šiestich strelcov v kategóriách seniori a veteráni.

img_20220626_081226.jpg

Náhradný termín KS a skúšky kandidátov zo strelectva 26.6.2022

Dňa 26.6.2022 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove konal naprv náhradný termín kontrolných strelieb a následne od 8.00 hod. sme začali so skúškou zo strelectva pre naších kandidátov. Guľové disciplíny skúšal Ing. Milan Horvát, brokové Ľubomír Uličný, zdravotnú prípravu MUDr. Dušan Ballo a konštrukciu a bezpečné zaobchádzanie so strelnými zbraňami Vladimír Kabzan. Kandidáti svojím zodpovedným prístupom k štúdiu problematiky poľovníckeho strelectva potvrdili, že patria medzi najlešpších akých sme vo výuke mali. Strelecký výkon na malorážke 100/100 a na oblúkovom strelišti 9/10 to potvrdzuje.

img_20220601_153330.jpg

Zasadnutie kynologickej komisie a porada kynologických referentov PZ a PS

01.06.2022 V stredu 1.6.2022 sa v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši konala porada kynologickej komisie a porada kynologických referentov PZ a PS. Na zasadnutí kynologickí referenti obdržali propozície kynologických podujatí (skúšok) v roku 2022. V druhom bode sa prerokovalo zabezpečenie zvodu poľovne upotrebiteľných, ktorý je plánovaný dňa 24.6.2022 na dvoch miestach a to horný Liptov na dvor SOŠLaD v Liptovskom Hrádku a dolný Liptov na dvore SOŠP v Liptovskom Mikuláši - Palúdzkej.

img_20220514_091052.jpg

Majstrovstvá okresu v streľbe 2022

15.05.2022 Cez víkend 14.-15.5.2022 sa na strelnici v Dovalove konali majstrovstvá okresu v streľbe v guľových a brokových disciplínach. Počasie nám prialo a v sobotu v M400 súťažilo 54 poľovníkov a v nedeľu v disciplíne OS 40 10 poľovníkov a v B50 14 poľovníkov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť.

img-20220514-wa0002.jpg

Čistenie poľovného revíru Havranovo

14.05.2022 Dňa 14.5.2022 sa v katastrálnych územiach Ľubeľa a Liptovské Kľačany konala brigáda zameraná na čistenie revíru Havranovo.

img-20220428-wa0007.jpg

XII. Okresný snem SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši

29.04.2022 Dňa 27.4.2022 sa konal v priestoroch zasadačky poľovníckeho domu v Liptovskom Mikuláši v poradí už 11. snem okresnej organizácie. Na snem bolo pozvaných celkom 26 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 5 delegátov s hlasom poradným a 1 host. Účasť 24 delegátov s hlasom rozhodujúcim hovorí o zodpovednom prístupe k problematike poľovníctva v našom okrese. Program rokovania bol náročný, pretože sa okrem schvaľovania finančných a účtovných záležitostí volilo aj nové vedenie organizácie na ďalšie roky 2022 - 2027. Na sneme sa prijali aj hlavné smery činnosti zamerané hlavne na zachovanie trvaloudržateľného obhospodarovania poľovnej zveri v nadväznosti na tlmenie škôd zverou a na zveri. Zloženie predstavenstva a zástupcov Rady si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.

kniha liptova 2021 - 3. miesto.jpg

Ocenenie knihy "Zlaté trofeje Liptova"

27.04.2022 Dňa 26.4.2022 sa v priestoroch Liptovskej knižnice v Liptovskom Mikuláši konalo vyhodnotenie 15. ročníka súťaže čitateľskej verejnosti Kniha Liptova 2021. V kategórií odborná literatúra získala naša kniha 3. miesto v konkurencii 19 publikácií.

img_20220424_073221.jpg

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš

Dňa 24.4.2022 sa na strelnici v Dovalove konali kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš. Od 7.30 hod. vykonali streľbu PS Demänovská dolina, PZ Poludnica, PZ Siná, PZ Chabenec a PZ Ostrô. Od 10.30 hod. kontolnú streľbu vykonávali nezaradení členovia. Tí, držitelia poľovných zbraní, ktorí sa nemohli plánovanej streľby zúčastniť môžu streľbu vykonať v dvoch náhradných termínoch. Prvý je v rámci majstrovstiev okresu M400 dňa 14.5.2022 a druhý dňa 26.6.2022.

img_20220410_090346.jpg

Skúška z poľovníctva 10.4.2022

11.04.2022 Dňa 10.4.2022 sa Strednej lesníckej a drevárskej škole v Liptovskom Hrádku uskutočnila skúška z poľovníctva. Na skúšku bolo prihlásených 17 uchádzačov, prospelo 17. Ústredie SPK delegovalo skúšobnú komisiu z OPK Ružomberok.

Brokový tréning dňa 6.4.2022 na strelnici v Dovalove bude zrušený

31.03.2022

zlaté trofeje liptova 2021-22 (1).jpg

Výstava zlatých trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2021/2022 od dnes otvorená

30.03.2022 Od 30.3.2022 je v priestoroch expozície poľovníctva a rybárstva v Liptovskom Mikuláši (budova starého Čierneho Orla) výstava zlatých trofejí ulovených v uplynulej poľovníckej sezóne 2021/2022. Bližšie informácie sú v priloženom plagáte.

0001.jpg

Jar už prichádza

V jarnom období prichádzame na svet MY MLÁĎATÁ voľne žijúcej zveri a vtákov. Prosíme, doprajte nám pokoj, bezpečie a starostlivosť našich rodičov. Neberte nás z nášho domova, lesa alebo lúky, keď nás nájdete opustené. Naša mama je nablízku a dáva na nás pozor. Psík je u nás v prírode na návšteve, preto ho držte na vôdzke. Nám, bezbranným krehkým tvorom, môže smrteľne ublížiť.

diviak-lesny.jpg

Zaradenie okresu Liptovský Mikuláš do infikovanej oblasti AMO PART II

25.03.2022 Od 15.3. 2022 sú všetky revíri patriace do pôsobnosti OPK Liptovský Mikuláš (celkom 29) zaradené do infikovanej oblasti AMO. Od tohto dátumu sa okrem iného zakazuje lov diviačej zveri. Nariaďuje sa aktívne vyhľadávanie tiel uhynutých jedincov diviačej zveri a lov jedincov so zmenením správaním. K tejto problematike sa konala aj chovateľská rada dňa 23.3.2022 v zasadačke OÚ PaLO v Liptovskom Mikuláši za účasti všetkých poľovníckych hospodárov, zástupcov RVPS a OPK Liptovský Mikuláš. Prosíme všetkých o rešpektovanie tejto mimoriadnej situácie.

img_20210901_153612.jpg

Strelecké akcie v roku 2022

21.03.2022 Nakoľko sa uvoľňujú pandemické opatrenia s COVID - 19, prikladáme zoznam plánovaných streleckých akcií v roku 2022. Porada streleckých referentov PZ a PS je plánovaná na 6.4.2022 o 15:30 v zasadačke SPZ OkO v Liptovksom Mikuláši. Od 10.4.2022 začína strelecká liga Liptova.

Pozvánka

Dňa 30.3.2022 o 9.00 hod sa uskutoční stretnutie nezaradených členov SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií v priloženej pozvánke.

img_20210901_161638.jpg

Verejný strelecký pretek - Cena Liptova 2021

01.09.2021 Dnes 1.9.2021 sa na strelnici v Dovalove uskutočnil brokový pretek v disciplíne automatický trap 75 + 25 finále. Celkom sa preteku zúčastnilo 39 strelcov z celého Slovenska od Trnavy až po Sninu. Sme veľmi radi, že sa u nás strelcom páči o čom svedčí aj historicky najvyššia účasť a to aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu. Tešíme sa na stretnutie na budúci rok.

Brlohárske skúšky a Farbiarske skúšky malých plemien sú v roku 2021 - ZRUŠENÉ

16.08.2021 Z dôvodu mimoriadnej situácie s AMO sme boli nútení zrušiť plánované kynologické podujatia a to nasledovne: BL 22.8.2021 a FSMP 26.9.2021. Po vzájomnej dohode s majiteľmi psov sa prihlášky presúvajú na budúci rok. Predbežné skúšky farbiarov (PF) plánované na 10.10.2021 sa zatiaľ nerušia. A ak nám to bude dovoľovať aktuálna situácia s AMO, uskutočnia sa na umelých stopách v poľovnom revíri Grúň - Východná podľa plánu kynologických akcií.

Brokový pretek - Cena Liptova 16. ročník, 1.9.2021 strelnica Dovalovo

16.08.2021 Propozície na stiahnutie nájdete v prílohe. Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

img_20210728_140312.jpg

Kniha "Zlaté trofeje Liptova" - uvítanie do života

Dňa 28.6.2021 sa v priestoroch expozície Poľovníctva a rybárstva Liptovského múzea konalo uvítanie do života tejto zaujímavej publikácie. Kniha podrobne mapuje zlaté trofeje raticovej zveri a šeliem spolu za okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Autormi sú: RNDr. Jozef Radúch, Ing. Pavol Hriadel, Ing. Juraj Halahija a Martin Mrva. Krstným otcom je Ing. Alojz Kaššák - viceprezident SPK. Slávnostného aktu sa okrem neho zúčastnili okrem iných významných hostí aj Ing. Ján Blcháč - poslanec NR SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš a Mgr. Branislav Tréger - predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok. Keďže za uplynulé dve poľovnícke sezóny nebolo možné vidieť hodnotené trofeje na CHPT. OPK v spolupráci s Liptovským múzeom pripravila výstavu zlatých trofejí ulovených v sezónach 2019/2020 a 2020/2021, ktorá potrvá do 9.9.2021

img_20200927_080352 (1).jpg

Kynologické akcie v roku 2021

V roku 2021 sa budú kynologické akcie konať v obmedzenom režime vo vzťahu k aktuálnej situácii s AMO. Na základe opatrení vydaných RVPS Liptovský Mikuláš, platných od 14.6.2021 sme nútení zrušiť plánovaný zvod poľovne upotrebiteľných psov a skúšky duričov. Z tohto hľadiska sa nebudú konať ani pravidelné výcviky v diviačej zvernici Pod Závozom v Žiarskej doline. Od 16.7. však plánujeme pravidelné piatkové výcviky na umelom brlohu vo Važci. Brlohárske skúšky sa budú konať 22.8.2021 vo Važci, FSMP 26.9.2021 vo Východnej a PF 10.10.2021 tiež na umelých stopách vo Východnej.

img_20210629_151022.jpg

Porada k aktuálnym opatreniam AMO

Dňa 29.6.2021 sa v priestoroch zasadačky SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši konala porada s predstaviteľmi RVPS Liptovský Mikuláš (MVDr. Stupka a MVDr. Mikuláš). Na stretnutie bol pozvaný aj samostatný radca z pozemkového a lesného odboru Ing. Kováč. Poľovnícki hospodári diskutovali na tému aktuálnych opatrení vo vzťahu AMO, ktoré platia od 14.6.2021.

img_20210627_084015.jpg

Skúška z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok dňa 27.6.2021

Dňa 27.6.2021 sa v priestoroch Strednej lesníckej a drevárskej školy v Liptovskom Hrádku konala skúška z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok, ktorí svoju teoretickú prípravu začali v roku 2020. Ústredie SPK delegovalo skúšobnú komisiu z OPK Námestovo. Komisia pracovala v zložení. Martin Maslaňák - predseda, Ing. Daniel Olejár - člen a Ing. Albín Maslaňák - člen. Na skúšky bolo prihlásených celkom 15 uchádzačom, úspešne skúšku zložilo 13. Dva uchádzači bohužiaľ neobstáli a preto si ju budú musieť zopakovať. Úspešným uchádzačom srdečne blahoželáme...

img_20210620_081628.jpg

Skúška zo strelectva 20.6.2021

Dňa 20.6.2021 sa na strelnici v Dovalove uskutočnil náhradný termín KS a po ňom si uchádzači o prvý poľovný lístok overili svoje vedomosti z konštrukcie a manipulácie so strelnou zbraňou, ktorú skúšal strelecký inštruktor delegovaný SPK - Vladimír Kabzan. Zdravotnú prípravu skúšal MUDr. Dušan Ballo. Okrem teoretických vedomostí na uchádzačov čakala aj praktická streľba. Počínali si až nad očakávania dobre. Malokalibrovku nacvičoval a skúšal Ing. Horvát a brok Ľubomír Uličný.

Majstrovstvá okresu v disciplínach M400, B50 a OS 40 - ZRUŠENÉ

14.05.2021 Vážení členovia a priaznivci poľovníckej streľby, Bohužiaľ aj v tomto roku sme nútení kvôli pandémií COVID - 19 zrušiť majstrovstvá okresu v streľbe z poľovníckych zbraní, ktoré boli plánované 22.-23.5.2021 na strelnici SOŠLaD v Dovalove. Pre úplnosť uvádzame, že v tomto roku sú zrušené aj majstrovstvá oblasti, ktoré sa mali konať v júnových termínoch a sú organizované SPK BA. Ďakujeme za pochopenie.

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš dňa 30.5.2021

11.05.2021 Dňa 30.5.2021 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove uskutočnia povinné streľby z poľovníckych zbraní členov OPK Liptovský Mikuláš. Streľba sa začína od 7:30 hod podľa časového harmonogramu pre jednotlivé poľovnícke organizácie. Od 10:30 hod budú streľbu vykonávať nezaradení členovia OPK. Upozorňujeme, že povinnosť vykonania kontrolnej streľby je podmienená smernicou SPK, ktorá je pre každého člena záväzná. Pozvánky na KS boli dotknutým členom zaslané emailom, prípadne SMS. PO sa riadia pokynmi svojich streleckých referentov. Na strelnici žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení. V prílohách sú zverejnené pozvánky.

img_20200524_073532.jpg

Kalendár streleckých podujatí v roku 2021

30.04.2021 Zlepšenie pandemickej situácie nám umožnilo aj otvorenie strelnice. Verime, že sa situácia nezhorší a budeme môcť usporiadať všetky naplánované strelecké akcie.

Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

23.10.2020 Na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru profesora Jána Brezu, Vám dávame do pozornosti petíciu s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku". Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom. Prosíme o Vaše aktívne zapojenie sa pre spoločnú vec. V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu OPK. Ďakujem veľmi pekne za nás všetkých. Juraj Halahija

img_20200927_113733.jpg

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

28.09.2020 Dňa 27.9.2020 sa v poľovnom revíru Grúň - Východná uskutočnili Farbiaske skúšky malých plemien. Hlavným rozhodcom bol ústredím SPK delegovaný František Homola z OPK Ružomberok a za rozhodcu Ľubomír Chovan z OPK Liptovský Mikuláš. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho obstáli 5. 3 v I. cene a 2 v II. cene. Všetkým účastníkom ďakujeme.

img_20200901_163608.jpg

Cena Liptova 2020

02.09.2020 Dňa 1.9.2020 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove uskutočnil už 15. ročník verejného streleckého preteku o Cenu Liptova v disciplíne B75 + finále pre najlepších 6 strelcov v kategóriách veteráni a seniori. Svojou účasťou nás poctili strelci z celého Slovenska od Pezinka až po Sninu. Aj napriek nepriaznivým predpovediam nám počasie prialo... Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na stretnutie o rok.

img_20200822_082350.jpg

Brlohárske skúšky

24.08.2020 Dňa 22.8.2020 sa na umelom brlohu vo Važci uskutočnili skúšky v brlohárení. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho jeden neobstál, 3 skončili v I. cene a 1 v II. cene. Hlavným rozhodcom bol p. František Homola z OPK Ružomberok. Za technické zabezpečenie ďakujeme Šeďovcom z Važca. Najbližšia kynologická akcia bubú farbiarske skúšky malých plemen dňa 27.9. 2020 vo Východnej.

Deň Svätého Huberta v múzeum Liptovskej dediny v Pribyline - zrušený!!!

19.08.2020 Z dôvodu nariadenia Vlády SR a odporúčaní hlavného hygienika SR sa Deň Svätého Huberta v Pribyline dňa 20.9.2020 definitívne ruší. Zdravie našich členov a ich rodín, je pre nás na prvom mieste a v žiadnom prípade s ním nechceme hazardovať. Ocenením členom SPZ OkO v Liptovskom Mikuláší za rok 2020 budú vyznamenania údeľované v mesiaci november v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme za porozumenie...

img_20190929_084607.jpg

Kynologické akcie v roku 2020

13.07.2020 Aj v tomto roku budeme organizovať skúšky psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Z dôvodu šírenia COVID - 19 sme zrušili plánovanú poradu kynologických referentov a propozície schválili v rámci Predstavenstva OPK. Všetky doplňujúce informácie mám radi poskytneme telefonicky prípadne mailom... Trening na BL sa bude konať každý piatok od 17:00 hod. na umelom brlohu vo Važci po predchádzajúcej dohode s p. Šeďom. Tréning v diviačej zvernici Pod Závozom v Žiarskej doline sa bude konať každú nedeľu od 13:00 hod. od 16.8. po predchádzajúcej dohode s p. Turoňom. Všetky ďaľšie informácie sú uvedené v propozíciách.

202007090958221000.jpg

Významný úspech OPK Liptovský Mikuláš

09.07.2020 Dňa 27.6.2020 sme ako OPK Liptovský Mikuláš dostali na Smene SPK v Nitre z rúk prezidenta Ing. Tibora Lebockého, PhD. finančnú odmenu vo výške 2000,-€. Z celkého počtu 72 OPK na Slovensku sme dosiahli najvyšší počet bodov.

jun_mesiac_polovnictva.jpg

Jún mesiac poľovníctva

10.06.2020 Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody Rodí sa nový život a tak, ako sme už mnohokrát spomínali, zver potrebuje v tomto období pokoj – rovnako ako ľudské mamičky s dietkami. Ten pokoj zvieracích mamičiek a mláďat však narúšajú ľudia, ktorí bez znalosti či pocitu empatie voči tomuto obdobiu zveri vbehnú do lesa na hlučný piknik, bicykel, či vyvenčiť svojho domáceho miláčika. Preto prosím nezabúdajte, že zver tu žije spolu s nami – to ona je v prírode doma. Správajme sa tak ako na návšteve, nerobme hluk, nepúšťajme v lese či na lúke svojho psíka na voľno. Správajme sa k prírode s rešpektom. ĎAKUJEME

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš v roku 2020

15.05.2020 Dňa 24.5.2020 sa na strelnici v Dovalove uskutočnia povinné streľby členov OPK L. Mikuláš.

Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená

21.03.2020 Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená. Z neverejnej hodnotiacej časti sa nám podarilo spracovať katalóg trofejovej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020. V priebehu budúceho týždňa ho dávame do tlače. Len podotýkam, že predaj bude možný len prostredníctvom užívateľov PR na základe ich predchádzajúcich objednávok. O dátume a mieste vydania katalógov Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. JH

júl 2024
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31