Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Aktuality

img_20210901_161638.jpg

Verejný strelecký pretek - Cena Liptova 2021

01.09.2021 Dnes 1.9.2021 sa na strelnici v Dovalove uskutočnil brokový pretek v disciplíne automatický trap 75 + 25 finále. Celkom sa preteku zúčastnilo 39 strelcov z celého Slovenska od Trnavy až po Sninu. Sme veľmi radi, že sa u nás strelcom páči o čom svedčí aj historicky najvyššia účasť a to aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu. Tešíme sa na stretnutie na budúci rok.

Brlohárske skúšky a Farbiarske skúšky malých plemien sú v roku 2021 - ZRUŠENÉ

16.08.2021 Z dôvodu mimoriadnej situácie s AMO sme boli nútení zrušiť plánované kynologické podujatia a to nasledovne: BL 22.8.2021 a FSMP 26.9.2021. Po vzájomnej dohode s majiteľmi psov sa prihlášky presúvajú na budúci rok. Predbežné skúšky farbiarov (PF) plánované na 10.10.2021 sa zatiaľ nerušia. A ak nám to bude dovoľovať aktuálna situácia s AMO, uskutočnia sa na umelých stopách v poľovnom revíri Grúň - Východná podľa plánu kynologických akcií.

Brokový pretek - Cena Liptova 16. ročník, 1.9.2021 strelnica Dovalovo

16.08.2021 Propozície na stiahnutie nájdete v prílohe. Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

img_20210728_140312.jpg

Kniha "Zlaté trofeje Liptova" - uvítanie do života

Dňa 28.6.2021 sa v priestoroch expozície Poľovníctva a rybárstva Liptovského múzea konalo uvítanie do života tejto zaujímavej publikácie. Kniha podrobne mapuje zlaté trofeje raticovej zveri a šeliem spolu za okresy Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Autormi sú: RNDr. Jozef Radúch, Ing. Pavol Hriadel, Ing. Juraj Halahija a Martin Mrva. Krstným otcom je Ing. Alojz Kaššák - viceprezident SPK. Slávnostného aktu sa okrem neho zúčastnili okrem iných významných hostí aj Ing. Ján Blcháč - poslanec NR SR, primátor mesta Liptovský Mikuláš a Mgr. Branislav Tréger - predseda ZMOS a primátor mesta Liptovský Hrádok. Keďže za uplynulé dve poľovnícke sezóny nebolo možné vidieť hodnotené trofeje na CHPT. OPK v spolupráci s Liptovským múzeom pripravila výstavu zlatých trofejí ulovených v sezónach 2019/2020 a 2020/2021, ktorá potrvá do 9.9.2021

img_20210629_151022.jpg

Porada k aktuálnym opatreniam AMO

Dňa 29.6.2021 sa v priestoroch zasadačky SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši konala porada s predstaviteľmi RVPS Liptovský Mikuláš (MVDr. Stupka a MVDr. Mikuláš). Na stretnutie bol pozvaný aj samostatný radca z pozemkového a lesného odboru Ing. Kováč. Poľovnícki hospodári diskutovali na tému aktuálnych opatrení vo vzťahu AMO, ktoré platia od 14.6.2021.

img_20200927_080352 (1).jpg

Kynologické akcie v roku 2021

V roku 2021 sa budú kynologické akcie konať v obmedzenom režime vo vzťahu k aktuálnej situácii s AMO. Na základe opatrení vydaných RVPS Liptovský Mikuláš, platných od 14.6.2021 sme nútení zrušiť plánovaný zvod poľovne upotrebiteľných psov a skúšky duričov. Z tohto hľadiska sa nebudú konať ani pravidelné výcviky v diviačej zvernici Pod Závozom v Žiarskej doline. Od 16.7. však plánujeme pravidelné piatkové výcviky na umelom brlohu vo Važci. Brlohárske skúšky sa budú konať 22.8.2021 vo Važci, FSMP 26.9.2021 vo Východnej a PF 10.10.2021 tiež na umelých stopách vo Východnej.

img_20210627_084015.jpg

Skúška z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok dňa 27.6.2021

Dňa 27.6.2021 sa v priestoroch Strednej lesníckej a drevárskej školy v Liptovskom Hrádku konala skúška z poľovníctva pre uchádzačov o prvý poľovný lístok, ktorí svoju teoretickú prípravu začali v roku 2020. Ústredie SPK delegovalo skúšobnú komisiu z OPK Námestovo. Komisia pracovala v zložení. Martin Maslaňák - predseda, Ing. Daniel Olejár - člen a Ing. Albín Maslaňák - člen. Na skúšky bolo prihlásených celkom 15 uchádzačom, úspešne skúšku zložilo 13. Dva uchádzači bohužiaľ neobstáli a preto si ju budú musieť zopakovať. Úspešným uchádzačom srdečne blahoželáme...

img_20210620_081628.jpg

Skúška zo strelectva 20.6.2021

Dňa 20.6.2021 sa na strelnici v Dovalove uskutočnil náhradný termín KS a po ňom si uchádzači o prvý poľovný lístok overili svoje vedomosti z konštrukcie a manipulácie so strelnou zbraňou, ktorú skúšal strelecký inštruktor delegovaný SPK - Vladimír Kabzan. Zdravotnú prípravu skúšal MUDr. Dušan Ballo. Okrem teoretických vedomostí na uchádzačov čakala aj praktická streľba. Počínali si až nad očakávania dobre. Malokalibrovku nacvičoval a skúšal Ing. Horvát a brok Ľubomír Uličný.

Majstrovstvá okresu v disciplínach M400, B50 a OS 40 - ZRUŠENÉ

14.05.2021 Vážení členovia a priaznivci poľovníckej streľby, Bohužiaľ aj v tomto roku sme nútení kvôli pandémií COVID - 19 zrušiť majstrovstvá okresu v streľbe z poľovníckych zbraní, ktoré boli plánované 22.-23.5.2021 na strelnici SOŠLaD v Dovalove. Pre úplnosť uvádzame, že v tomto roku sú zrušené aj majstrovstvá oblasti, ktoré sa mali konať v júnových termínoch a sú organizované SPK BA. Ďakujeme za pochopenie.

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš dňa 30.5.2021

11.05.2021 Dňa 30.5.2021 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove uskutočnia povinné streľby z poľovníckych zbraní členov OPK Liptovský Mikuláš. Streľba sa začína od 7:30 hod podľa časového harmonogramu pre jednotlivé poľovnícke organizácie. Od 10:30 hod budú streľbu vykonávať nezaradení členovia OPK. Upozorňujeme, že povinnosť vykonania kontrolnej streľby je podmienená smernicou SPK, ktorá je pre každého člena záväzná. Pozvánky na KS boli dotknutým členom zaslané emailom, prípadne SMS. PO sa riadia pokynmi svojich streleckých referentov. Na strelnici žiadame o dodržiavanie hygienických opatrení. V prílohách sú zverejnené pozvánky.

img_20200524_073532.jpg

Kalendár streleckých podujatí v roku 2021

30.04.2021 Zlepšenie pandemickej situácie nám umožnilo aj otvorenie strelnice. Verime, že sa situácia nezhorší a budeme môcť usporiadať všetky naplánované strelecké akcie.

Poľovníctvo má zmysel - za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku

23.10.2020 Na základe uznesenia IX. Snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru profesora Jána Brezu, Vám dávame do pozornosti petíciu s názvom "Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku". Petícia je spustená aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk , ako aj na stiahnutie na stránke www.polovnickakomora.sk . Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste informovali ľudí a dohliadli na to, aby petíciu každý podpísal iba jeden krát, a to podľa vlastného uváženia buď vlastnou rukou na petičný hárok alebo elektronicky, aby sme mali všetko v súlade s petičným zákonom. Prosíme o Vaše aktívne zapojenie sa pre spoločnú vec. V prípade potreby neváhajte kontaktovať kanceláriu OPK. Ďakujem veľmi pekne za nás všetkých. Juraj Halahija

img_20200927_113733.jpg

Farbiarske skúšky malých plemien 2020

28.09.2020 Dňa 27.9.2020 sa v poľovnom revíru Grúň - Východná uskutočnili Farbiaske skúšky malých plemien. Hlavným rozhodcom bol ústredím SPK delegovaný František Homola z OPK Ružomberok a za rozhodcu Ľubomír Chovan z OPK Liptovský Mikuláš. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho obstáli 5. 3 v I. cene a 2 v II. cene. Všetkým účastníkom ďakujeme.

img_20200901_163608.jpg

Cena Liptova 2020

02.09.2020 Dňa 1.9.2020 sa na strelnici SOŠLaD v Dovalove uskutočnil už 15. ročník verejného streleckého preteku o Cenu Liptova v disciplíne B75 + finále pre najlepších 6 strelcov v kategóriách veteráni a seniori. Svojou účasťou nás poctili strelci z celého Slovenska od Pezinka až po Sninu. Aj napriek nepriaznivým predpovediam nám počasie prialo... Ďakujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na stretnutie o rok.

img_20200822_082350.jpg

Brlohárske skúšky

24.08.2020 Dňa 22.8.2020 sa na umelom brlohu vo Važci uskutočnili skúšky v brlohárení. Na skúšky bolo prihlásených 5 psov, z toho jeden neobstál, 3 skončili v I. cene a 1 v II. cene. Hlavným rozhodcom bol p. František Homola z OPK Ružomberok. Za technické zabezpečenie ďakujeme Šeďovcom z Važca. Najbližšia kynologická akcia bubú farbiarske skúšky malých plemen dňa 27.9. 2020 vo Východnej.

Deň Svätého Huberta v múzeum Liptovskej dediny v Pribyline - zrušený!!!

19.08.2020 Z dôvodu nariadenia Vlády SR a odporúčaní hlavného hygienika SR sa Deň Svätého Huberta v Pribyline dňa 20.9.2020 definitívne ruší. Zdravie našich členov a ich rodín, je pre nás na prvom mieste a v žiadnom prípade s ním nechceme hazardovať. Ocenením členom SPZ OkO v Liptovskom Mikuláší za rok 2020 budú vyznamenania údeľované v mesiaci november v zasadačke SPZ OkO v Liptovskom Mikuláši. Ďakujeme za porozumenie...

img_20190929_084607.jpg

Kynologické akcie v roku 2020

13.07.2020 Aj v tomto roku budeme organizovať skúšky psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Z dôvodu šírenia COVID - 19 sme zrušili plánovanú poradu kynologických referentov a propozície schválili v rámci Predstavenstva OPK. Všetky doplňujúce informácie mám radi poskytneme telefonicky prípadne mailom... Trening na BL sa bude konať každý piatok od 17:00 hod. na umelom brlohu vo Važci po predchádzajúcej dohode s p. Šeďom. Tréning v diviačej zvernici Pod Závozom v Žiarskej doline sa bude konať každú nedeľu od 13:00 hod. od 16.8. po predchádzajúcej dohode s p. Turoňom. Všetky ďaľšie informácie sú uvedené v propozíciách.

202007090958221000.jpg

Významný úspech OPK Liptovský Mikuláš

09.07.2020 Dňa 27.6.2020 sme ako OPK Liptovský Mikuláš dostali na Smene SPK v Nitre z rúk prezidenta Ing. Tibora Lebockého, PhD. finančnú odmenu vo výške 2000,-€. Z celkého počtu 72 OPK na Slovensku sme dosiahli najvyšší počet bodov.

jun_mesiac_polovnictva.jpg

Jún mesiac poľovníctva

10.06.2020 Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody Rodí sa nový život a tak, ako sme už mnohokrát spomínali, zver potrebuje v tomto období pokoj – rovnako ako ľudské mamičky s dietkami. Ten pokoj zvieracích mamičiek a mláďat však narúšajú ľudia, ktorí bez znalosti či pocitu empatie voči tomuto obdobiu zveri vbehnú do lesa na hlučný piknik, bicykel, či vyvenčiť svojho domáceho miláčika. Preto prosím nezabúdajte, že zver tu žije spolu s nami – to ona je v prírode doma. Správajme sa tak ako na návšteve, nerobme hluk, nepúšťajme v lese či na lúke svojho psíka na voľno. Správajme sa k prírode s rešpektom. ĎAKUJEME

Kontrolné streľby členov OPK Liptovský Mikuláš v roku 2020

15.05.2020 Dňa 24.5.2020 sa na strelnici v Dovalove uskutočnia povinné streľby členov OPK L. Mikuláš.

Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená

21.03.2020 Chovateľská prehliadka - výstavná časť je pre hrozbu šírenia COVID - 19 zrušená. Z neverejnej hodnotiacej časti sa nám podarilo spracovať katalóg trofejovej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2019/2020. V priebehu budúceho týždňa ho dávame do tlače. Len podotýkam, že predaj bude možný len prostredníctvom užívateľov PR na základe ich predchádzajúcich objednávok. O dátume a mieste vydania katalógov Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie. JH