logotype
  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6
  • image7
  • image8
  • image9
  • image10

Aktuality

Okresné kolo KMPP 2016

Prihláška na stiahnutie

Propozície k súťaži na stiahnutie 

 

Projekt záchrany Jarabice v Liptove

V zmysle uznesení z konferencie OPK a predstavenstva OPK zverejňujeme dokumenty potrebné na vyplatenie nenávratného finančného príspevku pre budovanie prikrmovacieho zariadenia. Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie určených dokumentov.

Výzva na podanie žiadosti na stiahnutie.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 1 prikrmovacie zariadenie na stiahnutie.