Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš
Slovenský poľovnícky zväz Okresná organizácia, Liptovský Mikuláš

Strelecká komisia OPK

Strelecká komisia pracuje od roku 2019 v zložení:

 • Ing. Tibor Kabzan - predseda
 • Vladimír Kabzan
 • Mgr. Jaroslav Melich
 • Ing. Milan Horvát
 • Ľubomír Uličný
 • Ján Capko
 • Slavomír Pačesa
 • Ing. Stanislav Páluš
 • Jozef Oravec
 • Jaroslav Droppa
 • Ondrej Dobák
 • Mgr. Matej Uličný
 • Ing. Jaroslav Papaj